Blog – Ośrodek terapii uzależnień Kraków

Niwa to prywatny
ośrodek terapii Uzależnień

Jakie są ojbawy zatrucia alkoholem

Zapaść alkoholowa

Spis treści

Co to jest zapaść alkoholowa

Zapaść alkoholowa, znana również jako ostre zatrucie alkoholowe, to poważny i potencjalnie śmiertelny stan, który może wystąpić w wyniku spożycia dużej ilości alkoholu w krótkim czasie. To więcej niż zwykłe „upicie się”; jest to sytuacja medyczna wymagająca natychmiastowej uwagi.

Charakterystyka Zapaści Alkoholowej:

  1. Wysoki Poziom Alkoholu We Krwi: Zapaść alkoholowa występuje, gdy poziom alkoholu we krwi gwałtownie wzrasta do bardzo wysokiego poziomu, co jest niebezpieczne dla organizmu.

  2. Zaburzenia Świadomości: Osoba może doświadczać ekstremalnego zamroczenia, utraty świadomości, a nawet wejść w stan śpiączki.

  3. Zaburzenia Oddechowe i Krążenia: Może dojść do spowolnienia lub nieregularności oddechu, a w skrajnych przypadkach do zatrzymania oddechu. Również ciśnienie krwi może spaść na niebezpiecznie niski poziom.

  4. Hipotermia: Spadek temperatury ciała poniżej normalnego poziomu.

  5. Wymioty: Wymioty są częste i mogą prowadzić do ryzyka zadławienia, szczególnie jeśli osoba nie jest w pełni świadoma.

  6. Zaburzenia Neurologiczne: Może dojść do drgawek, a w najgorszym przypadku do uszkodzenia mózgu.

Przyczyny i Czynniki Ryzyka:

  • Szybkie Spożywanie Dużych Ilości Alkoholu: Picie dużych ilości alkoholu w krótkim czasie zwiększa ryzyko zapaści.
  • Niska Tolerancja na Alkohol: Osoby o niskiej tolerancji na alkohol są bardziej narażone.
  • Wiek i Płeć: Młodsi ludzie i kobiety często mają niższą tolerancję na alkohol.
  • Stan Zdrowia i Inne Substancje: Choroby wątroby, stosowanie leków czy innych substancji psychoaktywnych może wpływać na sposób, w jaki organizm przetwarza alkohol.

Działania:

W przypadku zapaści alkoholowej należy natychmiast wezwać pomoc medyczną. Jest to stan nagły i może zagrażać życiu. Osoba potrzebuje profesjonalnej opieki medycznej, która może obejmować stabilizację funkcji życiowych, nawodnienie i w niektórych przypadkach leczenie farmakologiczne.

Zapobieganie:

Zapobieganie zapaści alkoholowej obejmuje umiar w piciu, unikanie szybkiego spożywania dużych ilości alkoholu, oraz świadomość własnych limitów i wpływu alkoholu na organizm.

Zapaść alkoholowa jest poważnym stanem zdrowotnym, który wymaga natychmiastowej uwagi medycznej i świadomości zarówno ze strony osoby pijącej, jak i osób z otoczenia.

Przyczyny zapaści alkoholowej

Zapaść alkoholowa, inaczej nazywana ostrym zatruciem alkoholowym, jest poważnym stanem zdrowotnym, który może prowadzić do zagrożenia życia. Główne przyczyny zapaści alkoholowej obejmują:

1. Nadmierne Spożycie Alkoholu**: Główną przyczyną zapaści alkoholowej jest spożywanie alkoholu w ilościach znacznie przekraczających tolerancję organizmu. To nadmierne spożycie powoduje gwałtowny wzrost poziomu alkoholu we krwi.

2. Szybkie Picie: Szybkie spożywanie dużych ilości alkoholu nie daje organizmowi czasu na metabolizowanie alkoholu, co prowadzi do jego wysokiego stężenia we krwi w krótkim czasie.

3. Niska Tolerancja na Alkohol: Osoby o niskiej tolerancji na alkohol są bardziej podatne na zapaść alkoholową, nawet po spożyciu mniejszych ilości alkoholu w porównaniu z osobami o wyższej tolerancji.

4. Mieszanie Alkoholu z Inymi Substancjami**: Spożywanie alkoholu w połączeniu z lekami, narkotykami lub innymi substancjami psychoaktywnymi może znacząco zwiększyć ryzyko zapaści alkoholowej.

5. Stan Zdrowia: Istniejące problemy zdrowotne, takie jak choroby wątroby, mogą wpłynąć na zdolność organizmu do przetwarzania alkoholu, zwiększając ryzyko zapaści.

6. Brak Pokarmu w Żołądku: Spożywanie alkoholu na pusty żołądek zwiększa szybkość wchłaniania alkoholu do krwiobiegu, co może przyczynić się do szybszego wystąpienia zapaści alkoholowej.

7. Dehydratacja: Alkohol jest diuretykiem, co oznacza, że przyspiesza utratę płynów przez organizm. Dehydratacja może nasilać efekty alkoholu.

8. Płeć i Waga Ciała: Kobiety zazwyczaj mają wyższą zawartość tłuszczu w organizmie i niższą zawartość wody w porównaniu z mężczyznami, co może przyczynić się do szybszego wzrostu stężenia alkoholu we krwi. Również osoby o mniejszej masie ciała mogą szybciej odczuwać skutki spożywanego alkoholu.

Zrozumienie tych przyczyn jest kluczowe w zapobieganiu zapaści alkoholowej. Ważne jest, aby podejść z rozwagą do spożywania alkoholu, być świadomym własnych granic i stanu zdrowia, oraz unikać mieszania alkoholu z innymi substancjami.

Objawy zapaści alkoholowej

Zapaść alkoholowa, inaczej nazywana ostrym zatruciem alkoholowym, charakteryzuje się szeregiem poważnych objawów, które mogą szybko się nasilać. Oto najważniejsze z nich:

1. Zmienione Stanu Świadomości: Może dojść do dezorientacji, utraty przytomności, a nawet wejścia w stan śpiączki. Występuje również zamroczenie i zaburzenia percepcji.

2. Wymioty: Intensywne wymioty mogą wystąpić w odpowiedzi organizmu na nadmierne spożycie alkoholu. Istnieje ryzyko zadławienia wymiotami, zwłaszcza jeśli osoba jest nieprzytomna lub ma znacznie ograniczoną zdolność reakcji.

3. Niewyraźna Mowa: Osoba może mieć trudności z artykulacją słów i prowadzeniem spójnej konwersacji.

4. Zaburzenia Koordynacji: Trudności z utrzymaniem równowagi, chwiejny chód, a nawet całkowita niemożność poruszania się są typowe dla zapaści alkoholowej.

5. Zaburzenia Oddychania: Może dojść do spowolnienia lub nieregularności oddechu, co jest szczególnie niebezpieczne i wymaga natychmiastowej pomocy medycznej.

6. Spadek Temperatury Ciała: Hipotermia, czyli niebezpieczny spadek temperatury ciała, jest częstym skutkiem zapaści alkoholowej.

7. Bladość Skóry: Skóra może stać się blada, a w niektórych przypadkach sinawa, co jest sygnałem zaburzeń krążenia.

8. Drgawki: W skrajnych przypadkach może dojść do drgawek, które są wynikiem toksycznego wpływu alkoholu na układ nerwowy.

9. Zaburzenia Serca: Możliwe są nieregularne bicie serca lub inne zaburzenia rytmu serca.

10. Niedociśnienie: Obniżenie ciśnienia krwi, które może prowadzić do zawrotów głowy, omdleń lub w skrajnych przypadkach do wstrząsu.

Pilne Działania:

W przypadku wystąpienia objawów zapaści alkoholowej należy niezwłocznie wezwać pomoc medyczną. Jest to stan nagły, który może zagrażać życiu. Osoba wymaga natychmiastowej opieki medycznej, której celem jest stabilizacja funkcji życiowych i zapobieganie dalszym komplikacjom.

Zapaść alkoholowa jest poważnym stanem i nie należy jej lekceważyć. Szybka reakcja i profesjonalna pomoc medyczna mogą uratować życie.

Pierwsza pomoc przy zapaści alkoholowej

Pierwsza pomoc przy zapaści alkoholowej jest kluczowa i może uratować życie osoby dotkniętej tym stanem. Oto kroki, które należy podjąć:

1. Oceń Stan Osoby: Sprawdź, czy osoba jest przytomna i reaguje. Spróbuj zwrócić jej uwagę poprzez rozmowę lub delikatne potrząsanie za ramiona. Jeśli osoba jest nieprzytomna, ale oddycha, ułóż ją w pozycji bocznej ustalonej, aby zapobiec zadławieniu się wymiotami.

2. Wezwij Pomoc Medyczną: Natychmiast zadzwoń pod numer alarmowy i poproś o pomoc medyczną. Podaj dokładne informacje na temat stanu osoby i tego, ile alkoholu spożyła.

3. Monitoruj Oddech i Krążenie: Sprawdzaj regularnie oddech i tętno osoby. W przypadku zatrzymania oddechu lub krążenia rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO).

4. Utrzymuj Osobę w Cieple: Zapaść alkoholowa może prowadzić do hipotermii. Przykryj osobę kocem, aby utrzymać jej ciepło ciała.

5. Nie Pozwalaj Osobie na Dalsze Spożywanie Alkoholu: To może dodatkowo pogorszyć stan zdrowia.

6. Nie Podawaj Jedzenia ani Płynów: W przypadku osoby nieprzytomnej nie podawaj jej jedzenia ani picia, aby uniknąć ryzyka zadławienia.

7. Pozycja Boczna Ustalona: Jeśli osoba jest nieprzytomna, ale oddycha, ułóż ją w pozycji bocznej ustalonej. Jest to pozycja bezpieczna, która zapobiega zadławieniu się wymiotami i utrzymaniu drożności dróg oddechowych.

8. Nie Pozostawiaj Osoby Samej Zostań z nią do czasu przybycia pomocy medycznej, monitorując jej stan.

9. Zbieraj Informacje: Jeśli to możliwe, zbierz informacje o ilości i rodzaju spożytego alkoholu oraz o czasie jego spożycia, co może być pomocne dla personelu medycznego.

10. Zachowaj Spokój: Twoje spokojne i zdecydowane działanie może być kluczowe w sytuacji kryzysowej.

Pamiętaj, że zapaść alkoholowa jest stanem nagłym, który może zagrażać życiu. Szybka i odpowiednia pierwsza pomoc jest niezbędna, a opieka medyczna powinna być udzielona jak najszybciej.

Przeczytaj również inne, podobne artykuły dotyczące tego tematu

Potrzebujesz pomocy?

Zrób pierwszy krok, zanim będzie za późno!

Zadzwoń lub napisz pod 

Call Now Button