Blog – Ośrodek terapii uzależnień Kraków

Niwa to prywatny
ośrodek terapii Uzależnień

Osoby uzaleznione od marihuany

ODWODNIENIE ALKOHOLOWE

Spis treści

Jak myślą osoby uzależnione od marihuany?

Osoby uzależnione od marihuany mogą mieć skomplikowane i różnorodne wzorce myślenia, które często są wpływane przez ich uzależnienie. Ich procesy myślowe mogą obejmować:

 1. Racjonalizację używania: Mogą przekonywać siebie i innych, że używanie marihuany jest uzasadnione różnymi czynnikami, takimi jak stres, lęk, czy problemy ze snem, twierdząc, że jest to jedyny sposób na radzenie sobie z problemami.

 2. Zaprzeczenie: Osoby uzależnione mogą nie dostrzegać lub minimalizować negatywnych konsekwencji swojego zachowania, ignorując wpływ, jaki ma ono na ich życie osobiste, zawodowe czy relacje z innymi.

 3. Obsesja: Myśli o marihuanie mogą dominować ich codzienne życie, prowadząc do ciągłego planowania następnej okazji do jej użycia, sposobów zdobycia substancji, czy też przeżywania poprzednich doświadczeń związanych z jej używaniem.

 4. Uczucie winy i wstydu: Pomimo prób racjonalizacji, mogą doświadczać wewnętrznych konfliktów, wstydu i winy związanych z ich używaniem, ale jednocześnie czuć się bezsilni, aby zmienić swoje zachowanie.

 5. Obrona i agresja: W obliczu krytyki lub prób interwencji, osoby uzależnione mogą reagować obronnie lub agresywnie, odrzucając wszelkie sugestie, że ich używanie może być problemem.

 6. Utrata zainteresowania: Mogą tracić zainteresowanie aktywnościami, które wcześniej sprawiały im przyjemność, skupiając się wyłącznie na marihuanie.

Pomoc osobom uzależnionym od marihuany wymaga zrozumienia tych procesów myślowych i podejścia opartego na współczuciu, które zachęca do refleksji nad własnym zachowaniem i poszukiwania zdrowszych sposobów radzenia sobie z problemami.

Racjonalizacja i negowanie problemu

Racjonalizacja i negowanie problemu to mechanizmy obronne często spotykane u osób uzależnionych, w tym także tych uzależnionych od marihuany. Oto jak te procesy mogą wyglądać:

Racjonalizacja

Racjonalizacja polega na tworzeniu logicznie brzmiących, ale często błędnych, usprawiedliwień dla swojego zachowania. Osoby uzależnione od marihuany mogą racjonalizować swoje używanie w różny sposób, na przykład:

 • Zmniejszanie stresu: „Używam marihuany, bo to jedyny sposób, aby poradzić sobie ze stresem.”
 • Leczenie bólu: „To naturalny sposób na łagodzenie bólu, lepszy niż przyjmowanie leków przepisanych przez lekarza.”
 • Poprawa kreatywności: „Marihuana pomaga mi być bardziej kreatywnym w mojej pracy artystycznej lub zawodowej.”

Takie usprawiedliwienia pozwalają unikać konfrontacji z negatywnymi skutkami używania i utrzymywać iluzję kontroli nad nałogiem.

Negowanie

Negowanie to odrzucanie lub minimalizowanie znaczenia problemu, nawet w obliczu oczywistych dowodów na jego istnienie. Osoby uzależnione mogą:

 • Zaprzeczać wpływowi na życie: „Moje używanie marihuany nie jest problemem; nie wpływa to na moje życie zawodowe czy rodzinne.”
 • Ignorować konsekwencje: „Nigdy nie miałem z tego powodu problemów zdrowotnych ani prawnych.”
 • Bagatelizować porównania: „Przynajmniej nie jestem uzależniony od czegoś poważnego, jak alkohol czy twarde narkotyki.”

Takie zachowania są próbą ochrony siebie przed negatywnymi emocjami, takimi jak wstyd czy poczucie winy, oraz przed koniecznością zmierzenia się z problemem. Jednak negowanie i racjonalizacja utrudniają podjęcie skutecznych działań naprawczych i mogą pogłębiać problem uzależnienia.

Jak pomóc osobie uzależnionej od marihuany?

Pomoc osobie uzależnionej od marihuany wymaga podejścia zrozumienia, cierpliwości i wsparcia. Oto kilka kroków, które mogą okazać się pomocne:

1. Edukacja

Zdobądź wiedzę na temat uzależnienia od marihuany, w tym jego wpływu na zdrowie fizyczne i psychiczne. Wiedza ta pomoże Ci lepiej zrozumieć, z czym zmaga się osoba uzależniona.

2. Wyrażanie troski

Rozmawiaj z osobą uzależnioną w sposób otwarty i bez osądzania. Wyraź troskę o jej dobrostan, jednocześnie unikając konfrontacyjnego tonu, który może prowadzić do obrony lub negacji.

3. Zachęcanie do profesjonalnej pomocy

Uzależnienie od marihuany, jak każde uzależnienie, często wymaga interwencji specjalistów. Możesz zachęcić osobę do skorzystania z pomocy terapeuty uzależnień, psychologa lub dołączenia do grup wsparcia.

4. Wsparcie w poszukiwaniu alternatyw

Pomóż znaleźć zdrowe sposoby radzenia sobie ze stresem, emocjami czy nudą, które nie obejmują używania substancji. Aktywność fizyczna, hobby, medytacja czy wolontariat mogą być wartościowymi alternatywami.

5. Ustawienie granic

Ważne jest, abyś również zadbał o swoje własne dobrostan. Ustawianie granic oznacza nie wspieranie zachowań związanych z używaniem marihuany, ale jednocześnie okazywanie wsparcia w procesie leczenia.

6. Cierpliwość i wytrwałość

Proces wyzdrowienia z uzależnienia może być długotrwały i pełen wyzwań. Ważne jest, aby okazywać cierpliwość i wytrwałość, nawet w obliczu możliwych nawrotów.

7. Wsparcie rodzinne

Rodzina może odgrywać kluczową rolę w procesie leczenia. Rozważ skorzystanie z terapii rodzinnej, która może pomóc w lepszym zrozumieniu dynamiki uzależnienia i poprawie komunikacji.

Pamiętaj, że każda osoba jest inna, a co działa dla jednej, może nie działać dla innej. Ważne jest, aby być elastycznym i otwartym na dostosowanie podejścia do indywidualnych potrzeb osoby uzależnionej.

Jak wyleczyć uzależnienie od marihuany? 

Wyleczenie uzależnienia od marihuany jest procesem, który wymaga czasu, zaangażowania oraz często wsparcia specjalistycznego. Oto kilka kroków, które mogą pomóc w tym procesie:

1. Przyznanie się do problemu

Pierwszym krokiem w leczeniu uzależnienia jest uświadomienie sobie problemu i przyznanie się do niego. Ta akceptacja jest fundamentem do rozpoczęcia procesu leczenia.

2. Szukanie profesjonalnej pomocy

Skontaktowanie się z terapeutą specjalizującym się w leczeniu uzależnień, psychologiem lub psychiatrą może być kluczowe. Profesjonalista może zaproponować indywidualnie dopasowany plan leczenia, który może obejmować terapię indywidualną, grupową, a czasami leczenie farmakologiczne.

3. Terapia poznawczo-behawioralna (CBT)

CBT jest często stosowana w leczeniu uzależnień, pomagając zidentyfikować i zmienić negatywne wzorce myślenia i zachowania związane z używaniem marihuany.

4. Programy wsparcia i grupy samopomocy

Dołączenie do grup wsparcia, takich jak Anonimowi Narkomani, może zapewnić cenne wsparcie emocjonalne i praktyczne porady od osób, które przechodzą przez podobny proces.

5. Zarządzanie nawrotami

Rozpoznanie sytuacji i emocji, które mogą prowadzić do nawrotu, oraz opracowanie strategii radzenia sobie z nimi, jest ważne w utrzymaniu abstynencji.

6. Zmiany w stylu życia

Zdrowe nawyki żywieniowe, regularna aktywność fizyczna, odpowiednia ilość snu i rozwijanie zainteresowań mogą pomóc w zmniejszeniu pokusy sięgnięcia po substancję.

7. Wsparcie społeczne

Utrzymywanie bliskich relacji z rodziną i przyjaciółmi, którzy wspierają proces leczenia, może znacząco przyczynić się do sukcesu terapii.

8. Praca nad sobą

Rozwój osobisty i praca nad własnymi emocjami, poprzez na przykład medytację, mindfulness czy terapię skoncentrowaną na emocjach, może pomóc w lepszym radzeniu sobie ze stresem i emocjami bez sięgania po substancje.

Ważne jest, aby pamiętać, że proces leczenia uzależnienia od marihuany jest indywidualny i może wymagać czasu oraz prób różnych metod, zanim znajdzie się najbardziej skuteczne podejście.

 

 

Przeczytaj również inne, podobne artykuły dotyczące tego tematu

Potrzebujesz pomocy?

Zrób pierwszy krok, zanim będzie za późno!

Zadzwoń lub napisz pod