Blog – Ośrodek terapii uzależnień Kraków

Niwa to prywatny
ośrodek terapii Uzależnień

Osoby uzaleznione od marihuany

Uzależnienie od seksu

Spis treści

Seksoholizm

Seksoholizm, znany również jako uzależnienie seksualne, jest złożonym zaburzeniem charakteryzującym się kompulsywnym poszukiwaniem doświadczeń seksualnych w celu radzenia sobie z trudnościami emocjonalnymi, stresem lub innymi problemami osobistymi. Osoby cierpiące na seksoholizm często używają seksu jako sposobu na ucieczkę od rzeczywistości, co w konsekwencji prowadzi do negatywnych skutków w różnych aspektach życia, w tym w relacjach międzyludzkich, pracy zawodowej oraz stanie zdrowia psychicznego i fizycznego.

Przyczyny Seksoholizmu

Uzależnienie seksualne może mieć wiele przyczyn, w tym czynniki psychologiczne, takie jak niska samoocena, trudności w radzeniu sobie ze stresem, doświadczenia traumatyczne z przeszłości, czy też zaburzenia afektywne. Często jest to próba ucieczki od innych problemów osobistych lub psychologicznych.

Objawy Seksoholizmu

  • Kompulsywne zachowania seksualne, które dominują nad życiem codziennym osoby.
  • Niezdolność do kontrolowania lub ograniczenia tych zachowań, nawet w obliczu negatywnych konsekwencji.
  • Kontynuowanie zachowań seksualnych pomimo świadomości problemów w relacjach, pracy czy zdrowiu.
  • Poczucie wstydu, winy lub depresji związane z zachowaniami seksualnymi.

Leczenie Seksoholizmu

Leczenie uzależnienia seksualnego często wymaga kompleksowego podejścia, w tym terapii psychologicznej, wsparcia grupowego oraz, w niektórych przypadkach, leczenia farmakologicznego. Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) jest jedną z metod stosowanych w leczeniu seksoholizmu, pomagając osobom uzależnionym zrozumieć i zmienić wzorce myślenia i zachowania prowadzące do kompulsywnych działań seksualnych. Grupy wsparcia, takie jak Anonimowi Seksoholicy, również mogą oferować cenne wsparcie poprzez dzielenie się doświadczeniami i strategiami radzenia sobie z uzależnieniem.

Życie z Osobą Dotkniętą Seksoholizmem

Życie z osobą cierpiącą na seksoholizm wymaga zrozumienia i współczucia, ale także ustawienia zdrowych granic. Ważne jest, aby partnerzy i bliscy osoby uzależnionej szukali wsparcia dla siebie, uczestnicząc na przykład w spotkaniach grup wsparcia dla bliskich osób uzależnionych. Komunikacja i budowanie zaufania są kluczowe w procesie leczenia i odzyskiwania zdrowia przez osobę uzależnioną.

Objawy uzależnienia od seksu 

Uzależnienie od seksu, znane również jako seksoholizm, to kompulsywne poszukiwanie doświadczeń seksualnych, które zaczynają dominować nad życiem jednostki i prowadzą do negatywnych konsekwencji w różnych obszarach życia. Oto niektóre z najczęstszych objawów i zachowań wskazujących na możliwe uzależnienie od seksu:

1. Kompulsywne Zachowania Seksualne

Osoba nie może przestać myśleć o seksie i angażuje się w kompulsywne działania seksualne, takie jak nadmierne korzystanie z pornografii, częste przypadkowe związki seksualne, czy też korzystanie z usług seksualnych.

2. Niezdolność do Kontroli

Pomimo prób ograniczenia lub zaprzestania tych zachowań, osoba nie jest w stanie kontrolować swoich impulsów seksualnych.

3. Zaniedbywanie Obowiązków

Uzależnienie skutkuje zaniedbywaniem obowiązków zawodowych, rodzinnych lub społecznych na rzecz aktywności seksualnych.

4. Poczucie Wstydu i Winy

Osoba może doświadczać silnego poczucia wstydu, winy lub depresji związanych z jej zachowaniami seksualnymi.

5. Problemy w Relacjach

Uzależnienie od seksu często prowadzi do problemów w relacjach intymnych i osobistych, w tym do kłótni, zdrad, czy rozpadu związków.

6. Ryzykowne Zachowania

Angażowanie się w ryzykowne zachowania seksualne bez zabezpieczeń, co może prowadzić do chorób przenoszonych drogą płciową, niechcianych ciąż, czy innych poważnych konsekwencji zdrowotnych.

7. Kontynuacja Pomimo Negatywnych Konsekwencji

Osoba kontynuuje swoje zachowania seksualne pomimo jasnych negatywnych konsekwencji, takich jak problemy zdrowotne, utrata pracy, czy zniszczone relacje.

8. Ucieczka od Problemów

Seks staje się metodą ucieczki od stresu, lęku, depresji, samotności czy innych negatywnych stanów emocjonalnych.

9. Obsesja na Punkcie Seksu

Myśli o seksie stają się obsesyjne, dominujące nad innymi aspektami życia i skupiają uwagę osoby uzależnionej w znacznym stopniu.

Rozpoznanie tych objawów jest pierwszym krokiem do zrozumienia problemu i poszukiwania pomocy. Leczenie uzależnienia od seksu często wymaga wsparcia profesjonalnego w postaci terapii psychologicznej, uczestnictwa w grupach wsparcia i, w niektórych przypadkach, leczenia farmakologicznego.

Jak żyć z seksoholikiem?

Życie z osobą uzależnioną od seksu (seksoholikiem) może być wyzwaniem, które wymaga cierpliwości, zrozumienia i wsparcia. Oto kilka wskazówek, jak radzić sobie w takiej sytuacji:

1. Edukacja

Zdobądź wiedzę na temat seksoholizmu, aby lepiej zrozumieć naturę uzależnienia i jego wpływ na osobę uzależnioną. Poznanie przyczyn, objawów i metod leczenia może pomóc w komunikacji i wspieraniu partnera.

2. Komunikacja

Rozmawiaj otwarcie i szczerze ze swoim partnerem o jego uzależnieniu i o tym, jak wpływa ono na waszą relację. Ważne jest, aby rozmowa odbywała się w atmosferze zrozumienia i empatii, bez osądzania.

3. Ustawianie Granic

Zdefiniuj swoje granice dotyczące tego, co jest dla ciebie akceptowalne, a co nie. Ważne jest, aby chronić swoje własne dobrostan emocjonalne i fizyczne. Ustawienie zdrowych granic pomoże uniknąć współuzależnienia.

4. Wsparcie

Zachęcaj partnera do szukania profesjonalnej pomocy, takiej jak terapia indywidualna lub grupy wsparcia dla osób uzależnionych od seksu. Możesz również rozważyć wspólne sesje terapeutyczne.

5. Dbaj o Siebie

Nie zapominaj o własnych potrzebach i emocjach. Rozważ dołączenie do grupy wsparcia dla bliskich osób uzależnionych, aby nauczyć się, jak radzić sobie z emocjami i stresującymi sytuacjami.

6. Zrozumienie Procesu Leczenia

Zrozum, że proces leczenia jest często długotrwały i może obejmować wzloty i upadki. Bądź cierpliwy i wspierający, ale pamiętaj też o konieczności dbania o siebie.

7. Profesjonalne Doradztwo

Rozważ skorzystanie z pomocy psychologa lub terapeuty, aby nauczyć się, jak najlepiej wspierać osobę uzależnioną i jednocześnie dbać o swoje własne emocjonalne dobrostan.

8. Odbudowa Zaufania

Praca nad odbudowaniem zaufania może być długim procesem. Ustalanie i przestrzeganie jasnych umów, otwarta komunikacja i konsekwentne działania mogą pomóc w odbudowie związku.

Pamiętaj, że nie jesteś sam/a i że pomoc jest dostępna zarówno dla ciebie, jak i dla twojego partnera. Ważne jest, aby pamiętać o własnym zdrowiu psychicznym i fizycznym, poszukując wsparcia i zasobów potrzebnych do radzenia sobie z tą trudną sytuacją.

Uczucia seksoholika 

Uczucia i doświadczenia emocjonalne osoby uzależnionej od seksu (seksoholika) mogą być skomplikowane i wielowymiarowe, często mieszając się ze sobą i wpływając na różne aspekty życia. Oto niektóre z uczuć, które seksoholik może przeżywać:

1. Wstyd i Wina

Seksoholicy często doświadczają intensywnego wstydu i winy związanego z ich zachowaniami seksualnymi, szczególnie po akcie kompulsywnym. Mogą czuć się źle ze sobą i swoim brakiem kontroli nad własnymi działaniami.

2. Samotność

Pomimo pozornie aktywnego życia seksualnego, wiele osób uzależnionych od seksu czuje się głęboko samotnych. Ich relacje są często powierzchowne i niezaspokajające na emocjonalnym poziomie.

3. Frustracja i Złość

Frustracja z niezdolności do kontrolowania własnych impulsów oraz złość na siebie lub innych za swoją sytuację mogą być częste. Złość może być również skierowana na partnerów lub bliskie osoby, które próbują interweniować.

4. Poczucie Beznadziejności

Czując się przytłoczonymi swoim uzależnieniem i jego konsekwencjami, seksoholicy mogą doświadczać poczucia beznadziejności i przekonania, że zmiana jest niemożliwa.

5. Lęk

Lęk przed odkryciem, odrzuceniem społecznym, utratą bliskich relacji, a także przed możliwościami zdrowotnymi związanymi z ryzykownym zachowaniem seksualnym, może dominować w myślach osoby uzależnionej.

6. Depresja

Niektóre osoby uzależnione od seksu mogą cierpieć na depresję, zarówno jako skutek bezpośredni swoich działań, jak i z powodu głębszych problemów psychologicznych leżących u podstaw uzależnienia.

7. Poczucie Uwięzienia

Osoby uzależnione mogą czuć się uwięzione między swoimi pragnieniami a negatywnymi konsekwencjami swoich działań, nie widząc wyjścia z tej sytuacji.

8. Potrzeba Zrozumienia i Akceptacji

W głębi duszy wiele osób uzależnionych pragnie zrozumienia, akceptacji i pomocy w przezwyciężeniu swojego problemu, nawet jeśli nie potrafią tego wyrazić.

Leczenie uzależnienia od seksu często wymaga skupienia się nie tylko na zachowaniach, ale również na tych głęboko ukrytych emocjach i uczuciach, aby zrozumieć przyczyny kompulsywnych działań i znaleźć skuteczne sposoby radzenia sobie z nimi. Pomoc profesjonalna oraz wsparcie bliskich mogą odgrywać kluczową rolę w procesie leczenia i odzyskiwania równowagi emocjonalnej.

 

 

Przeczytaj również inne, podobne artykuły dotyczące tego tematu

Potrzebujesz pomocy?

Zrób pierwszy krok, zanim będzie za późno!

Zadzwoń lub napisz pod