Leczenie hazardu

Ośrodek Niwa
Centrum Leczenia Uzależnień

leczenie hazardu

Czym jest hazard?

W ośrodku Niwa prowadzimy leczenie hazardu. 

Do hazardu zaliczamy różnego rodzaju gry i zakłady pieniężne. Określenie “hazard” pochodzi od arabskiego “az-zahr”, co oznacza grę w kości. W języku francuskim jest to słowo oznaczające “łut szczęścia” lub “przypadek”, a w języku angielskim oznacza “ryzyko”. Słownik języka polskiego natomiast definiuje hazard jako “gry lub zakłady pieniężne z nieodłącznym elementem losowości”, “ryzykowne przedsięwzięcie”. Cechą charakterystyczną hazardu jest to, że wynik nie jest uzależniony od umiejętności, wiedzy ani zdolności logicznego myślenia grającego. O wyniku gier hazardowych decyduje przypadek. 

Leczenie hazardu - Przykłady gier hazardowych

Wśród gier hazardowych można wymienić:

Rodzaje hazardu

Istnieje wiele kryteriów podziału hazardu. Według jednego z nich wyróżnia się:

Uzależnienie od hazardu

Początkowo gry hazardowe są zabawą, a gracz wyznacza kwotę, za którą chce grać i ściśle pilnuje tej granicy. Kiedy zwiększają się przegrywane sumy, osoba grająca spędza w ten sposób coraz więcej czasu. Odbywa się to kosztem obowiązków, zainteresowań oraz relacji z najbliższymi. W momencie, gdy dana osoba nie potrafi przestać grać mimo posiadania świadomości negatywnych skutków hazardu oraz faktu, że ta sytuacja nie jest normalna, pojawia się patologiczna forma hazardu. 

Według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 uzależnienie od hazardu to utrata kontroli nad swoimi popędami. Uzależnienie wiąże się z często powtarzającym się uprawianiem gier hazardowych. Wskutek tego gracz zaniedbuje swoje obowiązki i dotychczasowe aktywności. Osoba uzależniona gra pomimo pojawiających się problemów społecznych, zawodowych zdrowotnych i finansowych.

Skutki uzależnienia od hazardu

Hazard, tak jak pozostałe uzależnienia behawioralne, często jest bagatelizowany i postrzegany jako niegroźny problem. Jednak jego skutki społeczne i zdrowotne są poważne zarówno dla pojedynczych jednostek, jak i dla szerszego społeczeństwa. Jest on przyczyną wielu problemów:

  • fizycznych – zaniedbywanie higieny osobistej, gorsze odżywianie się, bóle głowy,
  • psychicznych – depresja, myśli samobójcze, bezsenność, sięganie po substancje psychoaktywne, co może prowadzić do kolejnych uzależnień,
  • zawodowych – spadek wydajności, absencja w pracy, utrata stanowiska pracy,
  • finansowych – utrata dochodów, zadłużenia, bankructwa,
  • rodzinnych i małżeńskich – konflikty, zaniedbywanie dzieci, przemoc fizyczna lub psychiczna, rozwody, separacje, współuzależnienia,
  • prawnych – oszustwa, sprawy karne np. z powodu kradzieży, areszt. 

Objawy uzależnienia od hazardu

O uzależnieniu od hazardu można świadczyć spełnianie 5 lub więcej z poniższych zachowań:

Przyczyny hazardu

Dla zdrowych osób gry za pieniądze są zazwyczaj formą rozrywki. Określają one kwotę i czas, jakie są w stanie poświęcić na daną grę oraz przestrzegają swojego postanowienia. Okazjonalna gra nie stanowi niebezpieczeństwa. Powodami podejmowania gier pieniężnych są:

  • traktowanie gier jako sposobu na rozrywkę, 
  • chęć dostarczenia sobie adrenaliny,
  • pragnienie poprawy swojej sytuacji materialnej, 
  • chęć wygrania pieniędzy na spełnianie swoich marzeń.

Jednak część osób nie gra jedynie z zamiarem dostarczenia sobie rozrywki czy też z chęcią wygrania. Pojawia się wówczas patologiczny hazard, który jest związany z uzależnieniem i potrzebą dostarczania sobie poprzez grę mocnych wrażeń.

Leczenie hazardu

Uzależnienie od hazardu zazwyczaj postępuje powoli. Im wcześniej osoba uzależniona od hazardu uświadomi sobie problem oraz uda się po pomoc, tym mniejsze będą skutki nałogowej gry. Leczenie hazardu będzie skuteczne jedynie w momencie, gdy osoba uzależniona przyzna się do tego faktu przed samą sobą. W początkowej fazie uzależnienia leczenie może polegać na sesjach z psychologiem oraz psychoterapii ambulatoryjnej. Jeśli uzależnienie jest bardziej zaawansowane, niezbędne może być podjęcie leczenia hazardu w ośrodku leczenia uzależnień od hazardu. Dzięki pomocy specjalistów osoba uzależniona będzie miała możliwość na znalezienie przyczyny uzależnienia oraz przepracowanie ich. Jednym z podstawowych elementów terapii jest zmotywowanie chorego do podjęcia zmian oraz poznanie podłoża uzależnienia. W dalszym etapie chory pracuje nad zmianą schematów myślowych i uczy się radzić sobie ze stresem, a także na nowo funkcjonować w społeczeństwie. 

Potrzebujesz pomocy?

Zrób pierwszy krok, zanim będzie za późno!

Zadzwoń lub napisz pod