Polityka prywatności serwisu osrodekniwa.pl

Ośrodek Niwa
Centrum Leczenia Uzależnień

Zbieranie danych osobowych: Ośrodek Leczenia Uzależnień Mateusz Porębski, operator serwisu osrodekniwa.pl, jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych użytkowników. Dane osobowe są zbierane w celu udzielenia odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania oraz w celach marketingowych, jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę.

Rodzaje zbieranych danych osobowych: Podczas korzystania z serwisu osrodekniwa.pl mogą być zbierane następujące dane osobowe:

imię, nazwisko, numer telefonu, treść wiadomości oraz temat wiadomości. Te dane są zbierane tylko wtedy, gdy użytkownik dobrowolnie je poda.

Przetwarzanie danych osobowych: Dane osobowe użytkowników są przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania oraz w celach marketingowych, jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę. Dane te są przechowywane w sposób bezpieczny i nie są udostępniane osobom trzecim bez wyraźnej zgody użytkownika, chyba że jest to wymagane przez prawo.

Używanie plików cookies: Serwis osrodekniwa.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej oraz świadczenia usług na najwyższym poziomie. Pliki cookies są małymi plikami tekstowymi przechowywanymi na urządzeniu użytkownika. Mogą one zawierać informacje o preferencjach użytkownika oraz dane techniczne dotyczące sesji. Użytkownik ma możliwość zarządzania ustawieniami dotyczącymi plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.

Wyrażanie zgody: Użytkownik serwisu osrodekniwa.pl wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, numer telefonu, treść wiadomości oraz temat wiadomości, w celu udzielenia odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania oraz w celach marketingowych. Użytkownik ma prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie poprzez kontakt z ośrodkiem za pomocą podanych danych kontaktowych.

Dane kontaktowe Ośrodka Niwa:

  • Adres e-mail: osrodek.niwa@gmail.com
  • Nazwa firmy: Ośrodek Leczenia Uzależnień Mateusz Porębski
  • Adres: Wilczkowice, ul. Smolna 60, 32-091 Michałowice
  • NIP: 6821799094

Ośrodek Leczenia Uzależnień Mateusz Porębski zobowiązuje się do przestrzegania zasad ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

Bezpieczeństwo danych: Ośrodek Leczenia Uzależnień Mateusz Porębski podejmuje wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników. Wdrożyliśmy odpowiednie środki ochrony, takie jak szyfrowanie danych, zabezpieczenia fizyczne i technologiczne oraz ograniczone uprawnienia dostępu, aby chronić dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, utratą, manipulacją czy zniszczeniem.

Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim: Dane osobowe użytkowników serwisu osrodekniwa.pl nie są przekazywane osobom trzecim bez wyraźnej zgody użytkownika, chyba że jest to wymagane przez prawo lub gdy jest to niezbędne do realizacji usług świadczonych przez Ośrodek Leczenia Uzależnień Mateusz Porębski. W takich przypadkach, podejmujemy wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia, że osoby trzecie przetwarzają dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Okres przechowywania danych: Dane osobowe użytkowników serwisu osrodekniwa.pl przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają dłuższego okresu przechowywania. Po upływie tego okresu, dane osobowe są usuwane lub anonimizowane.

Prawa użytkowników: Użytkownicy serwisu osrodekniwa.pl mają prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. Mają również prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Aby skorzystać z tych praw, użytkownicy mogą skontaktować się z Ośrodkiem Leczenia Uzależnień Mateusz Porębski za pomocą podanych danych kontaktowych.

Zmiany w polityce prywatności: Ośrodek Leczenia Uzależnień Mateusz Porębski zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane na stronie internetowej osrodkaniwa.pl. Zachęcamy użytkowników do regularnego sprawdzania polityki prywatności w celu zapoznania się z ewentualnym zmianami. W przypadku istotnych zmian, które mogą wpłynąć na sposób przetwarzania danych osobowych użytkowników, będziemy informować o tym użytkowników na stronie internetowej lub poprzez inne odpowiednie środki.

Kontakt: Jeśli użytkownik ma jakiekolwiek pytania, wątpliwości lub wnioski dotyczące polityki prywatności lub sposobu przetwarzania danych osobowych przez Ośrodek Leczenia Uzależnień Mateusz Porębski, zachęcamy do kontaktu z nami za pomocą podanych danych kontaktowych:

  • Adres e-mail: ośrodek.niwa@gmail.com
  • Nazwa firmy: Ośrodek Leczenia Uzależnień Mateusz Porębski
  • Adres: Wilczkowice, ul. Smolna 60, 32-091 Michałowice

Zapewniamy, że wszystkie zgłoszenia i zapytania dotyczące ochrony danych osobowych będą traktowane z należytą uwagą i odpowiednio rozpatrzone.

Ośrodek Leczenia Uzależnień Mateusz Porębski zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych środków w celu ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych użytkowników serwisu ośrodekniwa.pl zgodnie z RODO.

Pamiętaj, że niniejsza polityka prywatności dotyczy serwisu osrodekniwa.pl i nie obejmuje stron internetowych lub usług osób trzecich, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem linków lub reklam na naszej stronie. Zachęcamy do zapoznania się z politykami prywatności tych stron lub usług, gdy opuszczasz serwis osrodekniwa.pl .