Leczenie lekomanii

Ośrodek Niwa
Centrum Leczenia Uzależnień

leczenie lekomanii

Czym jest lekomania?

Lekomania, zwana również zależnością lekową jest uzależnieniem od środków farmaceutycznych. Jest to stan spowodowany dłuższym stosowaniem leku (lub leków) o właściwościach uzależniających. Substancje te powodują przestrojenie czynności psychicznych oraz somatycznych, co wpływa na zmianę zachowania osoby uzależnionej. Wiąże się to z niepożądanymi skutkami fizycznymi i psychicznymi. Substancje znajdujące się w środkach farmaceutycznych potrafią uzależnić tak samo, jak alkohol, narkotyki czy dopalacze. 

 

Osoby uzależnione od leków mają trudności z odstawieniem ich, ponieważ pojawia się zespół abstynencyjny i towarzyszące jemu nieprzyjemne objawy. Brak dostarczenia substancji leczniczej wywołuje zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu, tzw. objawy abstynencyjne. Chory sięga więc po coraz większe dawki leku i przedłuża okres jego stosowania, aby uzyskać wcześniejszy, pożądany przez niego, efekt. Dawki przepisane przez lekarza czy te określone w ulotce, przestają być wystarczające dla uzyskania określonej odpowiedzi organizmu. Rośnie więc niebezpieczeństwo przedawkowania leku i wystąpienia działań niepożądanych, a nawet zatrucia czy zgonu.

 

Najsilniej uzależniającymi są leki nasenne, uspokajające, euforyzujące oraz dopingujące. Należy zachować szczególną ostrożność w trakcie przyjmowania barbituranów, benzodiazepin oraz opioidów. Uzależnić się można również od leków hormonalnych lub przeciwbólowych. W przypadku pojawienia się uzależnienia konieczne jest leczenie lekomanii.

Przyczyny uzależnienia od leków

Nie można wskazać jednego, konkretnego powodu uzależnienia od leków. Istnieją jednak określone warunki sprzyjające rozwojowi nałogu. Uzależnienie od leków dotyczy w znacznej mierze osób dorosłych. Zdarza się, że początek zażywania substancji przypada przed 20 rokiem życia wśród osób zmagających się z napięciem, objawami psychotycznymi, zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi oraz somatyzacyjnymi. Od leków uzależniają się często osoby nadużywające opiatów, alkoholu, kokainy i amfetaminy. 

Lekomania występuje również u osób zmagających się z samotnością oraz z hipochondrią. Uzależnienie od leków często pojawia się wtórnie i występuje wraz z innymi problemami chorego, takimi jak choroby somatyczne lub zaburzenia psychiczne.

Objawy uzależnienia od leków

Zdiagnozowanie uzależnienia od leków nie jest prostym zadaniem. Osoby uzależnione mają problem z przyznaniem się do odczuwania nadmiernej potrzeby zażywania danej substancji. Często również wypierają ten fakt lub są świadome istnienia problemu, ale kryją się z nim. W związku z tym warto znać objawy, które mogą świadczyć o uzależnieniu, aby móc zachować czujność. Objawami uzależnienia od leków są:

 • nerwowość,
 • agresja w przypadku nieprzyjęcia dawki leku,
 • poczucie przymusu przyjmowania leków,
 • przyjmowanie jednocześnie wielu leków o zbliżonym działaniu,
 • chwiejność emocjonalna,
 • izolacja społeczna,
 • zaburzenia psychomotoryczne,
 • poświęcanie większości swojej energii i czasu na zdobywanie leku,
 • częste wizyty u lekarzy z zamiarem pozyskania recept,
 • zażywanie coraz większych dawek leku, 
 • pojawienie się zespołu odstawiennego (abstynencyjnego) w przypadku nieprzyjęcia leku.

 

Uzależnienie od leków jest równie groźne, jak pozostałe uzależnienia i wymaga podjęcia leczenia. Dobrym rozwiązaniem jest terapia w ośrodku leczenia lekomanii.

Skutki lekomanii

Długotrwałe zażywanie leków może skutkować uzależnieniem fizycznym i psychicznym. Pojawia się wówczas zespół abstynencyjny, a osoba uzależniona w trakcie odstawienia leku doświadcza nieprzyjemnych objawów takich jak drażliwość, lęki, pogorszenie nastroju, zaburzenia snu, osłabienie pamięci i koncentracji, dreszcze, drżenie mięśni nudności, bóle głowy, halucynacje.

 

Skutki nadużywania leków zależą przede wszystkim od ich rodzaju.

 • Leki nasenne i uspokajające – przygnębienie, zaburzenia percepcji i koncentracji, przygnębienie, drażliwość.
 • Leki przeciwbólowe – problemy z koncentracją, koordynacją i oddychaniem, nudności i wymioty, wrzody żołądka.
 • Leki przeczyszczające – nudności i wymioty, zaparcia, odwodnienie, osłabienie, choroby jelit.
 • Leki przeciwkaszlowe – zaburzenia percepcji, problemy z koncentracją i pamięcią, stany lękowe, obrzęki płuc, halucynacje, śpiączka, śmierć.

Leczenie lekomanii

Rozpoczęcie leczenia uzależnienia od leków możliwe jest dopiero w momencie, gdy osoba uzależniona uświadomi sobie problem i wykaże chęci do wyzdrowienia. Uzależnieniu towarzyszą często silne mechanizmy obronne, co powoduje, że chory wypiera istnienie problemu. Leczenie lekomanii jest złożonym i długotrwałym procesem. Skuteczną metodą leczenia uzależnienia od leków jest terapia w ośrodku leczenia lekomanii. W trakcie terapii prowadzona jest:

Pierwszym, niezbędnym elementem leczenia jest detoksykacja, która umożliwia przerwanie ciągu lekowego i przejście do dalszych etapów leczenia. Detoksykacja sama w sobie nie wyleczy uzależnienia, jednak dzięki niej poprawia się stan zdrowia chorego i możliwe jest podjęcie dalszej terapii. Cierpisz z powodu uzależnienia od leków? Skontaktuj się z naszym ośrodkiem! Wspólnie zadbamy o Twój powrót do zdrowia. Udaj się na leczenie lekomanii do ośrodka Niwa.

Potrzebujesz pomocy?

Zrób pierwszy krok, zanim będzie za późno!

Zadzwoń lub napisz pod 

Call Now Button