Leczenie uzależnień

Leczenie uzależnień terapia

ośrodek leczenia uzależnień

Terapia i leczenie uzależnień

Uzależnienia są poważnym problemem, który wymaga podjęcia zdecydowanych działań. Wychodzenie z nałogu jest długotrwałym i trudnym procesem. Wiele osób zmagających się z uzależnieniem od alkoholu lub narkotyków, próbuje zwalczyć problem samodzielnie. Jednak największe szanse na wyjście z nałogu daje leczenie uzależnień w ośrodkach terapii. 

Ośrodek Niwa specjalizuje się w leczeniu wszelkiego rodzaju uzależnień – od alkoholizmu, narkomanii, lekomanii, po terapię dla bliskich osób z uzależnieniem. Oferujemy skuteczne leczenie uzależnień.

Czym jest uzależnienie?

Według komitetu ekspertów z WHO uzależnienie jest stanem psychicznym, a czasami również fizycznym, który jest wynikiem wpływu środka uzależniającego na organizm. Wpływa on ma zmianę reakcji i zachowania osoby uzależnionej. Występuje poczucie przymusu zażywania danej substancji (okresowo lub ciągle), aby poczuć jego działanie na psychikę, a w niektórych przypadkach również w celu uniknięcia nieprzyjemnych objawów odstawiennych. Można się uzależnić on kilku środków jednocześnie. 

Jak rozpoznać uzależnienie? Kiedy iść na leczenie uzależnień?

Według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD-10) kryteriami umożliwiającymi zdiagnozowanie uzależnienia są objawy i zachowania takie jak:

Zauważasz u siebie lub bliskiej Ci osoby wymienione objawy? Skontaktuj się z naszym ośrodkiem. Udaj się na skuteczne leczenie uzależnień Kraków.

Rodzaje uzależnień

Wyróżnić można trzy główne rodzaje uzależnień – uzależnienie fizyczne, psychiczne oraz społeczne.

ośrodek leczenia uzależnień

Od czego można się uzależnić?

Uzależnić się można niemalże od wszystkiego. Istnieje wiele uzależnień o różnym stopniu szkodliwości. Wyróżnić można m.in.

Uzależnienia mieszane/krzyżowe

Osoby, które zażywają różne substancje psychoaktywne, nie zawsze mają świadomość dotyczącą  występowania tolerancji krzyżowej. Można o niej mówić, kiedy podwyższonej tolerancji na określony środek psychoaktywny towarzyszy zwiększona tolerancja na inną substancję, której dana osoba nie przyjmuje.

Człowiek, który jednocześnie pije i zażywa narkotyki, naraża się na wystąpienie efektu współdziałania. Skutki zażycia jednocześnie narkotyków i alkoholu są poważniejsze niż suma skutków tych substancji zażytych oddzielnie.

Ważne jest również posiadanie wiedzy na temat czasu półtrwania środka. Jest to czas, w jakim połowa zażytej substancji zostanie zmetabolizowana. Lek i narkotyki są obecne w organizmie przez dłuższy czas, niż mogłoby się wydawać. Skutkuje to większym stężeniem środka w organizmie niż wynika to z sumy dziennych dawek. Każdego dnia część przyjmowanej substancji nie jest metabolizowana i jest sumowana z dawkami zażywanymi w następnych dniach.

Pytania i Odpowiedzi Leczenie Uzależnień

Czym jest leczenie uzależnień?

Odpowiedź: Leczenie uzależnień to proces pomocy osobom cierpiącym na uzależnienie od substancji psychoaktywnych lub zachowań kompulsywnych. Obejmuje diagnozę, terapię, wsparcie oraz strategie radzenia sobie z uzależnieniem.

Jakie są typy terapii stosowane w leczeniu uzależnień?

Odpowiedź: Stosuje się różne typy terapii, w tym terapię indywidualną, grupową, terapię poznawczo-behawioralną, terapię rodzinną, oraz wsparcie w grupach samopomocowych.

Ile czasu trwa leczenie uzależnień?

Odpowiedź: Czas trwania leczenia jest indywidualny i zależy od stopnia uzależnienia, rodzaju substancji czy zachowania, oraz indywidualnych potrzeb pacjenta. Może trwać od kilku tygodni do kilku lat.

Czy leczenie uzależnień jest skuteczne?

Odpowiedź: Leczenie uzależnień może być skuteczne, ale wymaga zaangażowania i ciągłej pracy nad sobą. Wiele osób osiąga trwałą trzeźwość, choć ryzyko nawrotów istnieje.

Jakie są pierwsze kroki w leczeniu uzależnień?

Odpowiedź: Pierwszym krokiem jest uznanie problemu i poszukiwanie profesjonalnej pomocy. Skonsultowanie się z lekarzem, psychologiem lub specjalistą od uzależnień jest ważne do ustalenia odpowiedniego planu leczenia.

Czy leczenie uzależnień jest refundowane przez NFZ?

Odpowiedź: W niektórych krajach, w tym w Polsce, leczenie uzależnień może być częściowo lub całkowicie refundowane przez system opieki zdrowotnej. Warto skontaktować się z lokalnym NFZ lub ośrodkiem leczenia uzależnień, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Jak mogę wesprzeć bliską osobę w leczeniu uzależnień?

Odpowiedź: Ważne jest okazanie wsparcia, empatii i zrozumienia. Pomoc w znalezieniu odpowiedniego leczenia, wspieranie w trudnych chwilach oraz uczestnictwo w terapii rodzinną mogą znacznie pomóc osobie uzależnionej.

leczenie-uzaleznien-Niwa-

Potrzebujesz pomocy?

Zrób pierwszy krok, zanim będzie za późno!

Zadzwoń lub napisz pod