Leczenie uzależnień

Ośrodek Niwa
Centrum Leczenia Uzależnień

ośrodek leczenia uzależnień

Terapia i leczenie uzależnień

Uzależnienia są poważnym problemem, który wymaga podjęcia zdecydowanych działań. Wychodzenie z nałogu jest długotrwałym i trudnym procesem. Wiele osób zmagających się z uzależnieniem od alkoholu lub narkotyków, próbuje zwalczyć problem samodzielnie. Jednak największe szanse na wyjście z nałogu daje leczenie uzależnień w ośrodkach terapii. 

Ośrodek Niwa specjalizuje się w leczeniu wszelkiego rodzaju uzależnień – od alkoholizmu, narkomanii, lekomanii, po terapię dla bliskich osób z uzależnieniem. Oferujemy skuteczne leczenie uzależnień.

Czym jest uzależnienie?

Według komitetu ekspertów z WHO uzależnienie jest stanem psychicznym, a czasami również fizycznym, który jest wynikiem wpływu środka uzależniającego na organizm. Wpływa on ma zmianę reakcji i zachowania osoby uzależnionej. Występuje poczucie przymusu zażywania danej substancji (okresowo lub ciągle), aby poczuć jego działanie na psychikę, a w niektórych przypadkach również w celu uniknięcia nieprzyjemnych objawów odstawiennych. Można się uzależnić on kilku środków jednocześnie. 

Jak rozpoznać uzależnienie? Kiedy iść na leczenie uzależnień?

Według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD-10) kryteriami umożliwiającymi zdiagnozowanie uzależnienia są objawy i zachowania takie jak:

Zauważasz u siebie lub bliskiej Ci osoby wymienione objawy? Skontaktuj się z naszym ośrodkiem. Udaj się na skuteczne leczenie uzależnień Kraków.

Rodzaje uzależnień

Wyróżnić można trzy główne rodzaje uzależnień – uzależnienie fizyczne, psychiczne oraz społeczne.

ośrodek leczenia uzależnień

Od czego można się uzależnić?

Uzależnić się można niemalże od wszystkiego. Istnieje wiele uzależnień o różnym stopniu szkodliwości. Wyróżnić można m.in.

Uzależnienia mieszane/krzyżowe

Osoby, które zażywają różne substancje psychoaktywne, nie zawsze mają świadomość dotyczącą  występowania tolerancji krzyżowej. Można o niej mówić, kiedy podwyższonej tolerancji na określony środek psychoaktywny towarzyszy zwiększona tolerancja na inną substancję, której dana osoba nie przyjmuje.

Człowiek, który jednocześnie pije i zażywa narkotyki, naraża się na wystąpienie efektu współdziałania. Skutki zażycia jednocześnie narkotyków i alkoholu są poważniejsze niż suma skutków tych substancji zażytych oddzielnie.

Ważne jest również posiadanie wiedzy na temat czasu półtrwania środka. Jest to czas, w jakim połowa zażytej substancji zostanie zmetabolizowana. Lek i narkotyki są obecne w organizmie przez dłuższy czas, niż mogłoby się wydawać. Skutkuje to większym stężeniem środka w organizmie niż wynika to z sumy dziennych dawek. Każdego dnia część przyjmowanej substancji nie jest metabolizowana i jest sumowana z dawkami zażywanymi w następnych dniach.

leczenie uzależnień
Skorzystaj z naszych usług

Leczenie uzależnień Kraków

Standardowy pobyt w naszym ośrodku trwa 4 tyg. W zależności od potrzeb indywidualnych czas pobytu może zostać wydłużony lub skrócony.

Każdy dzień wypełniony jest zajęciami psychoedukacyjnymi, psychoterapeutycznymi, jednak jest również czas na relaks i odpoczynek.

Przyjmujemy osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, leki) oraz od hazardu, a także osoby uzależnione krzyżowo.

Terapia i leczenie uzależnień Kraków - Jak działamy?

W naszej pracy opieramy się na z założeniach terapii poznawczych. Zgodnie z nimi warto jest identyfikować poglądy i przekonania, które znajdują się u podstaw krzywdzącego myślenia człowieka o sobie samym, świecie, innych ludziach i przyszłości.

Autorski program został stworzony przez jeden z najbardziej doświadczonych zespołów.

Nasi specjaliści opierają się w swojej pracy na tym, co zostało udowodnione naukowo, że działa i przynosi efekty.

Cele terapii uzależnień

Celami terapii uzależnień są m.in.:

Ogólne zasady terapii i leczenia uzależnień w ośrodku Niwa

Do każdej osoby podchodzimy indywidualnie. Wspólnie ustalamy długość pobytu, dostosowujemy intensywność oddziaływań.

Poza pracą grupową, stosujemy terapię indywidualną oraz metody wspomagające proces terapii np. joga, mindfulness, wycieczki, wyjazdy na grupy samopomocowe.

Zapraszamy na wcześniejsze konsultacje.

 

Standardowa terapia trwa 6 tygodni, w jej skład wchodzi:
Czas trwania terapii

Ile trwa terapia uzależnień?

Standardowa terapia uzależnień w naszym ośrodku trwa 6 tyg. W zależności od potrzeb indywidualnych czas pobytu może zostać wydłużony lub skrócony.

Każdy dzień wypełniony jest zajęciami psychoedukacyjnymi, psychoterapeutycznymi, jednak jest również czas na relaks i odpoczynek.

Przyjmujemy osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, leki) oraz od hazardu, a także osoby uzależnione krzyżowo.

leczenie-uzaleznien-Niwa-

Potrzebujesz pomocy?

Zrób pierwszy krok, zanim będzie za późno!

Zadzwoń lub napisz pod