Uzależnienie w rodzinie – gdy rodzice nadużywają alkoholu

Uzależnienie jest często cichym, ale niszczycielskim elementem w wielu rodzinach. Może przybierać różne formy, od nadużywania substancji takich jak alkohol i narkotyki, po zachowania kompulsywne, takie jak hazard czy nadmierne korzystanie z internetu. Ważne jest, aby umieć rozpoznać wczesne oznaki uzależnienia, aby móc jak najszybciej zareagować i szukać pomocy. W tym artykule przyjrzymy się, jakie są główne symptomy uzależnienia, które mogą być obserwowane w rodzinie.

Czytaj więcej »
ośrodek uzależnień

Uzależnienie od Ketaminy

W tym przewodniku omówiłem, czym jest ketamina, jak działa i jakie są oznaki i objawy uzależnienia od tego narkotyku. Przedstawiłem również skutki długotrwałego nadużywania ketaminy oraz zagrożenia dla zdrowia fizycznego i psychicznego związane z jej używaniem.

Czytaj więcej »
ośrodek terapii uzależnień

Czym jest Grupa Wsparcia?

Długoterminowe uczestnictwo w grupach wsparcia może również pomóc w odbudowie relacji i rozwijaniu zdrowych wzorców zachowań. Daje to uczestnikom możliwość kontynuowania rozwoju i wzrostu, niezależnie od tego, jak długo trwa ich proces zdrowienia.

Czytaj więcej »
ośrodek uzależnień

Zwierzęta w Terapii Uzależnień

Terapia asystowana zwierzętami jest rewolucyjnym podejściem do leczenia uzależnień, które ma ogromny wpływ na zdrowie psychiczne osób uzależnionych. Zwierzęta oferują bezwarunkową miłość, akceptację i wsparcie, co jest niezwykle ważne dla procesu zdrowienia.

Czytaj więcej »
terapia uzależnień kraków

Zrozumienie znaczenia słowa „dno” w uzależnieniu

Przyjęcie nowego rozumienia „dna” w procesie wyjścia z uzależnienia jest kluczowe dla tworzenia bardziej holistycznego podejścia do leczenia uzależnień. Oznacza to rozpoznanie, że „dno” nie jest jednoznaczne i nie musi być osiągnięte w ekstremalny sposób.

Czytaj więcej »
terapia uzależnień

Rozmowa z Dzieckiem o Narkotykach i Alkoholu

Komunikacja z naszymi dziećmi na temat narkotyków i alkoholu jest niezwykle ważna. Musimy zrozumieć ryzyka i konsekwencje związane z używaniem tych substancji, dostosować naszą rozmowę do wieku dziecka, rozpoznawać oznaki używania substancji, jak również umieć podejść do rozmowy i dostarczać dokładnych informacji.

Czytaj więcej »
ośrodek leczenia uzależnień

Uzależnienie od Temazepamu

Uzależnienie od Temazepamu jest poważnym problemem, który może mieć negatywne konsekwencje dla zdrowia i życia człowieka. Warto zdawać sobie sprawę z potencjalnego ryzyka uzależnienia i być świadomym swojego stosunku do leku.

Czytaj więcej »