Blog – Ośrodek terapii uzależnień Kraków

Niwa to prywatny
ośrodek terapii Uzależnień

Spis treści

Przymusowe leczenie alkoholika

Alkoholizm to uzależnienie, które znacząco wpływa na ludzkie ciało i psychikę. Myśli i działania chorego krążą głównie wokół nałogu. Przez głód alkoholowy uzależniony jest w stanie kraść, kłamać, oszukiwać, a nawet być niebezpiecznym dla otoczenia i siebie samego. Większość alkoholików to rozwodnicy lub osoby samotne, bo uzależnienie to częsta przyczyna rozpadu rodzin. Wielu chorych nie dostrzega, z jak dużym problemem mają do czynienia. Czy w takiej sytuacji członkowie rodziny mogą skierować alkoholika na przymusowe leczenie? Czy takie działanie w ogóle ma sens, czy jedynie zagłusza irracjonalne wyrzuty sumienia bliskich osób?

Jak skutecznie leczyć alkoholika?

Alkoholizm to choroba psychosomatyczna, dlatego też najskuteczniejszym sposobem leczenia jest wykonanie detoksu oraz skierowanie uzależnionego na psychoterapię. Po pozbyciu się z organizmu chorego alkoholu możliwe staje się rozpoczęcie terapii indywidualnej, grupowej lub też takiej przeprowadzanej w zamkniętym ośrodku.

Podczas terapii kluczowe będzie to, aby pomóc alkoholikowi w walce z głodem alkoholowym. Występuje on zawsze w początkowej fazie trzeźwości. Gdy objawy zaczną ustępować kluczowe stanie się rozpoczęcie docelowej terapii, której celem będzie odkrycie przyczyn picia alkoholu. Czasem okazuje się, że powodem popadnięcia w nałóg był długotrwały stres i napięcie. Często również utrata pracy, trudna sytuacja materialna czy problemy rodzinne. Indywidualne podejście do alkoholika jest bardzo ważne już na początku, aby lepiej zrozumieć jego problemy.

Jednak najważniejsze jest to, aby podczas terapii chory zrozumiał, jak duży jest jego problem i jak ważne staje się to, aby rozpoczął walkę o wyzwolenie się z sideł nałogu. Tak to przynajmniej wygląda w sytuacji, gdy alkoholik sam zdecyduje się na podjęcie leczenia. Co dzieje się, gdy uzależniony nie chce przyznać się do swojego problemu i dalej tkwi w nałogu, który niszczy jego zdrowie, relacje z bliskimi, a nawet zagraża sobie i otoczeniu?

Czy można rozpocząć leczenie alkoholika bez jego zgody?

Bez rozpoczęcia leczenia alkoholizmu niemożliwe staje się wyjście z nałogu. To w konsekwencji może skończyć się śmiercią chorego, bo alkohol dzień po dniu nie tylko przejmie nad nim kontrolę, ale też wyniszczy poszczególne organy wewnętrzne.

Jeśli alkoholik nie zgadza się na leczenie, to sytuacja znacząco się utrudnia. Zazwyczaj to członkowie rodziny czy bliscy znajomi próbują pomóc uzależnionemu i namówić go na zmianę decyzji. Jednak co zrobić, jeśli chory jest nieugięty i odmawia rozpoczęcia terapii oraz porzucenia alkoholu?

W takiej sytuacji możliwe jest podjęcie kilku kroków. Oto co możesz krok po kroku wtedy zrobić:

  • Przez to, że terapia w Polsce jest całkowicie dobrowolna, musisz złożyć wniosek o przymusowe leczenie.
  • Gdzie można złożyć taki wniosek? Najpierw konieczne jest skierowanie wniosku do Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  • Jednak, aby taki wniosek został w ogóle przyjęty, konieczne jest spełnienie pewnych warunków – alkoholizm doprowadził do rozpadu rodziny, prowadzi do demoralizacji małoletnich, dochodzi do uchylania się od pracy lub też notorycznego zakłócania spokoju publicznego. Przy czym niezbędne jest też dołączenie dowodów, które potwierdzają przynajmniej jedną z wymienionych wyżej przesłanek. Często wykorzystywane są takie dowody, jak np. zeznanie szkolnego psychologa, protokół z interwencji policji, zeznania świadków.
  • Dopiero później Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub prokurator mogą skierować sprawę do sądu i oprzeć swój wniosek o ustawę z 26 października 1982 roku „O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”.
  • Ostateczną decyzję o leczeniu przymusowym podejmuje sąd. Może on zdecydować o leczeniu zamkniętym na koszt NFZ lub też skierować alkoholika na leczenie w poradni uzależnień.
  • Przymusowa terapia może trwać maksymalnie 2 lata, ale w przypadku postępów w leczeniu skierowana osoba ma prawo wnioskować o skrócenie czasu trwania terapii.

Przymusowe leczenie alkoholika – czy to ma sens?

Ostatecznie terapia uzależnień przynosi pozytywne efekty, kiedy odbywa się w sposób dobrowolny. Niemożliwe jest wyleczenie bez chęci alkoholika do tego, aby uwolnić się z sideł alkoholizmu.

Jednak czy zatem nie warto wnioskować o przymusowe leczenie? To sprawa mocno indywidualna, ale zazwyczaj taki krok może przynieść pozytywne efekty. Po pierwsze chory, który dotąd nie wierzył w swój problem z alkoholem i bagatelizuje wszystkie symptomy, doznaje terapii szokowej, gdy sąd decyduje o tym, że konieczne jest rozpoczęcie leczenia. Być może wystarczy to do tego, aby zrozumiał, że sprawa jest poważna i ważne jest skorzystanie z pomocy specjalistów. Istnieje możliwość, że to doprowadzi do zmiany zachowań alkoholika.

Jeśli jednak odwyk i terapia będą traktowane przez chorego jako kara, to pokonanie nałogu stanie się znacznie trudniejsze, a być może nawet niemożliwe. Bez chęci zmiany wielu alkoholików po odbyciu przymusowego leczenia wraca do dawnych nawyków. Wtedy jedyną drogą może być wnioskowanie o ubezwłasnowolnienie alkoholika

Potrzebujesz pomocy?

Zrób pierwszy krok, zanim będzie za późno!

Zadzwoń lub napisz pod