Klasyfikacja narkotyków

terapia uzależnień

Narkotyki silnie oddziałują na centralny układ nerwowy, a tym samym powodują uzależnienie psychiczne i fizyczne. Jednak w zależności od rodzaju substancji wywołują nieco inny emocje i odpowiadają za różne dolegliwości. Dodatkowo mogą być przyjmowane w różny sposób np. doustnie lub dożylnie. Taka różnorodność sprawiła, że powstało kilka klasyfikacji narkotyków.