Blog – Ośrodek terapii uzależnień Kraków

Niwa to prywatny
ośrodek terapii Uzależnień

Spis treśći

Klasyfikacja narkotyków ze względu na siłę uzależnienia

Podział na narkotyki miękkie i twarde bywa mylnie odbierany, bo jest utożsamiany z lżejszym oraz mocniejszym działaniem poszczególnych substancji psychoaktywnych. Tak naprawdę każdy z tych preparatów jest szkodliwy, powoduje uzależnienie i zmiany w zachowaniu człowieka.

W klasyfikacji narkotyków na twarde i miękkie kluczowe znaczenie ma:

 • wywołanie uzależnienia fizycznego,
 • szkody, jakie powodują narkotyki.

Narkotyki miękkie

Uważa się, że narkotyki miękkie nie powodują uzależnienia fizycznego, ale nie oznacza to, że są obojętne dla organizmu. W końcu wywołują uzależnienie psychiczne, które niekiedy bywa znacznie groźniejsze i trudniejsze do wyleczenia. Poza tym to predyspozycje genetyczne wpływają na to, w jakim stopniu dana osoba uzależni się od przyjmowanej substancji. Do narkotyków miękkich zaliczane są: haszysz, LSD, marihuana, grzyby halucynogenne oraz ecstasy.

Narkotyki twarde

Narkotyki twarde bardzo szybko prowadzą do uzależnienia, a ich zażywanie ma duży wpływ na stan zdrowia. Właśnie z tego powodu są uznawane za substancje o wyższym potencjale uzależniającym. Osoba, która przyjmuje tego typu środki, może dostrzegać fizyczne objawy narkotyzowania. Do takich substancji zaliczana jest amfetamina, kokaina oraz opiaty.

Klasyfikacja narkotyków według Światowej Organizacji Zdrowia

Zgodnie z klasyfikacją WHO za narkotyki są uznawane wszystkie substancje o charakterze uzależniającym, które mają wpływ na świadomość człowieka. Zgodnie z tą definicją na liście znajdują się m.in.:

 • kokaina,
 • opiaty,
 • psychodeliki,
 • marihuana i haszysz,
 • psychostymulanty,
 • środki lotne np. kleje,
 • nikotyna,
 • alkohol,
 • leki uspokajające,
 •  

Podział narkotyków na naturalne i syntetyczne

Klasyfikacja narkotyków obejmuje również ich pochodzenie. Biorąc pod uwagę ten podział, można wyszczególnić narkotyki naturalne i syntetyczne.

Narkotyki naturalne

Uważa się, że narkotyki naturalne są bezpieczniejsze od syntetycznych. Jednak coraz częściej są mieszane ze szkodliwymi substancjami, które w negatywny sposób wpływają na zdrowie człowieka. Oprócz tego są poddawane chemicznej obróbce, a tym samym zmianie ulegają ich właściwości. Zgodnie z tą klasyfikacją narkotyków w tej grupie znajdują się:

 • substancje psychoaktywne pozyskiwane z liści koki np. kokaina,
 • konopie indyjskie i narkotyki, które są z nich uzyskiwane np. marihuana i haszysz,
 • opioidy pozyskiwane ze słomy makowej np. kodeina, metadon, morfina, opium oraz heroina.

Narkotyki syntetyczne

Narkotyki syntetyczne są wytwarzane przez człowieka. Zazwyczaj są utożsamiane z bardziej szkodliwym oddziaływaniem na organizm Ma to związek z mieszaniem środków o różnym działaniu. Do narkotyków syntetycznych można zaliczyć np. metamfetaminę, LSD oraz ecstasy.

Klasyfikacja narkotyków według fizjologicznego działania

Narkotyki mogą w różny sposób wpływać na organizm człowieka, a także wywoływać nieco inne efekty. Dlatego kolejna klasyfikacja substancji psychoaktywnych dotyczy działania środków odurzających.

 • Narkotyki uspokajające, przeciwbólowe i nasenne – to opioidowe substancje wpływające na spowolnienie reakcji. Są wykorzystywane do zmniejszania bardzo silnego bólu. Wśród tych narkotyków można wymienić morfinę oraz heroinę.
 • Stymulanty – mają silnie pobudzające działanie, które powoduje nagłe uczucie euforii oraz szczęścia. Oprócz tego przyczyniają się do nagłego wzrostu energii i mocy, to np. metamfetamina, ecstasy cz amfetamina.
 • Narkotyki halucynogenne – dokładne działanie zależy od stanu, w jakim znajduje się osoba, która zażywa ten narkotyk. Zazwyczaj pojawiają się omamy, a nawet poczucie paniki. Do tej grupy substancji psychoaktywnych można zaliczyć grzyby halucynogenne, LSD, a także duże ilości ecstasy oraz marihuany.
 • Depresanty – to środki odurzające, które spowalniają aktywność mózgu oraz układu nerwowego. Takie właściwości mają środki nasenne oraz opioidy np. morfina, heroina i metadon.

Podział narkotyków ze względu na formę przyjmowania i postać występowania

Substancje psychoaktywne mają różne formy np. proszki, liście, tabletki czy kryształy. Ma to wpływ na sposób ich przyjmowania, czyli:

 • palenie np. marihuana i haszysz,
 • dożylnie – narkotyk jest wstrzykiwany bezpośrednio do żył np. heroina,
 • doustnie – polega to na połknięciu tabletki bądź pigułki np. ecstasy,
 • wciąganie przez nos np. kokaina.

Warto podkreślić, że niektóre narkotyki są stosowane w medycynie, a wtedy mają postać leków zmniejszających ból. W takim przypadku mogą być przyjmowane przez krótki czas – pod ścisłą kontrolą lekarską. Jest to niezbędne ze względu na ryzyko przedawkowania opioidów np. morfiny. Taka sytuacja mogłaby doprowadzić do śmierci pacjenta lub trwałego uszkodzenia niektórych narządów wewnętrznych.

Potrzebujesz pomocy?

Zrób pierwszy krok, zanim będzie za późno!

Zadzwoń lub napisz pod 

Call Now Button