Blog – Ośrodek terapii uzależnień Kraków

Niwa to prywatny
ośrodek terapii Uzależnień

Spis treści

 

Co to jest uzależnienie mieszane/ krzyżowe?

Borykanie się z jednym nałogiem sprawia, że stajemy się bardziej narażeni na popadnięcie także w kolejne uzależnienia. Wszystko przez to, że pod wpływem alkoholu, narkotyków, dopalaczy, czy adrenaliny podczas gier hazardowych tracimy kontrolę nad swoim ciałem, ale też życiem.

Jak sama nazwa wskazuje, uzależnienie krzyżowe czy też mieszane charakteryzuje się tym, że zazwyczaj naprzemiennie lub w tym samym momencie zażywamy różne substancje odurzające. Ma to na celu pobudzenie się, dodanie sobie energii, zniwelowanie trudów związanych z kacem czy zaprzestaniem działania używki. Drugi środek uzależniający ma spowodować złagodzenie trudów związanych z zespołem abstynencyjnym, który następuje już po odstawieniu innego środka. Na przykład po odstawieniu alkoholu, alkoholik nie potrafi sobie poradzić z głodem alkoholowym, rozchwianiem emocjonalnym, stanami depresyjnymi i symptomami fizycznymi, przez co decyduje się sięgnąć po narkotyk, dopalacz, środek nasenny itd., od którego niepostrzeżenie również się uzależnia.

Czym się różni uzależnienie mieszane od krzyżowego?

Istnieje istotna różnica między uzależnieniem mieszanym a krzyżowym. Już teraz przekonaj się, jak odróżnić od siebie oba te zjawiska, aby nie mylić ich ze sobą.

  • Uzależnienie krzyżowe charakteryzuje się tym, że chory zażywa różne substancje, ale o tym samym działaniu. Tutaj przykładem może być narkomania. Uzależniona osoba sięga wtedy po narkotyki z tej samej grupy. W przypadku uzależnienia krzyżowego warto wiedzieć, że celem chorego jest zredukowanie objawów zespołu abstynencyjnego. Dochodzi do niego przez odstawienie innej substancji, od której dana osoba jest uzależniona. Dlatego, aby przytłumić skutki odstawienia, nałogowiec decyduje się na znieczulenie w postaci podobnej używki.
  • Natomiast uzależnienie mieszane cechuje się tym, że chory chce za wszelką cenę na dłużej pozostać w stanie odurzenia. Dlatego też decyduje się na zażywanie wszelkich środków, które mu to umożliwią. Po tym, jak alkohol przestanie już działać satysfakcjonująco, wybierają narkotyki lub dopalacze, a na koniec środki nasenne, aby zmusić się do snu i do uspokojenia organizmu.

Warto też podkreślić, że w przypadku uzależnienia krzyżowego może dochodzić do stosowania różnych substancji np. leków i alkoholu. Zazwyczaj jednak polega to na tym, że alkoholicy wybierają leki z grupy benzodiazepin. Te substancje mają bardzo podobne działanie, jak alkohol – tłumią emocje, wyciszają z bodźców, otaczającego świata, a także działają przeciwlękowo oraz nasennie. Proces uzależnienia w tym przypadku przebiega bardzo szybko. Na tej samej zasadzie działa uzależnienie od heroiny, która należy do substancji zwanych opioidami, przez co znacznie łatwiej można uzależnić się od morfiny.

Uzależnienie krzyżowe – od czego uzależniają się dziś Polacy?

Z uzależnieniami krzyżowymi lub też mieszanymi borykają się osoby w różnych przedziałach wiekowych, zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Jednak sam przebieg tego typu uzależnienia przebiega nieco inaczej w zależności od wieku, co wynika z różnic kulturowych i środowiskowych.

Podczas terapii uzależnień można spotkać osoby młode, poniżej 45. roku życia, które znacznie częściej padają ofiarą uzależnienia mieszanego. Przez to, że ignorują umownie przyjęte podziały związane z zażywaniem substancji z tej samej grupy. Zamiast tego biorą wszystko, co tylko zapewni im doznania, których oczekują, a najlepiej po prostu pozwoli odciąć się od świata zewnętrznego i nagromadzonych emocji. Na początku tej drogi jest nikotyna, później alkohol, a następnie narkotyki, dopalacze czy leki.

Inaczej wygląda to w przypadku osób 45+, które znacznie częściej walczą z uzależnieniem krzyżowym i zaczynają od nikotyny lub alkoholu.

Niezależnie od wieku sporym problemem jest dziś uzależnienie od środków psychoaktywnych, takich jak:

  • te należące do grup opioidowych – heroina, morfina, metadon, petydyna,
  • pochodne kanabinoli – takie jak haszysz czy marihuana,
  • leki uspokajające lub też nasenne – które również można podzielić na pochodne benzodiazepiny, meprobamat, a także barbiturany,
  • środki pobudzające – na czele tej grupy jest amfetamina, ale też wiele osób boryka się również z uzależnieniem od kokainy,
  • środki wziewne – z kolei do tej grupy zaliczamy farby, kleje, benzynę, a także lakiery,
  • środki halucynogenne – na czele z LSD, PCP oraz grzyby halucynogenne

Potrzebujesz pomocy?

Zrób pierwszy krok, zanim będzie za późno!

Zadzwoń lub napisz pod