Blog – Ośrodek terapii uzależnień Kraków

Niwa to prywatny
ośrodek terapii Uzależnień

Jakie są ojbawy zatrucia alkoholem

Problem z zachowaniem trzeźwości

Spis treści

Problem z zachowaniem trzeźwości 

Zachowanie trzeźwości po odwyku jest wyzwaniem, które wymaga ciągłego zaangażowania i wsparcia. Problemy z utrzymaniem trzeźwości często wynikają z różnych czynników, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Oto kilka kluczowych przeszkód, które mogą pojawić się na drodze do trwałej trzeźwości, oraz sposoby ich pokonania:

1. Stres i Radzenie sobie z Emocjami: Jednym z głównych wyzwań jest nauka radzenia sobie ze stresem i emocjami bez uciekania się do substancji. Techniki zarządzania stresem, takie jak medytacja, mindfulness, regularna aktywność fizyczna, a także profesjonalna terapia, mogą być skuteczne w pomaganiu osobom w utrzymaniu trzeźwości.

2. Presja Społeczna i Środowisko* Otoczenie, w którym znajdują się osoby po odwyku, może mieć ogromny wpływ na ich zdolność do utrzymania trzeźwości. Unikanie miejsc i osób kojarzonych z używaniem substancji, a także budowanie wsparcia wśród rodziny i przyjaciół, którzy rozumieją i wspierają ich wybór trzeźwego życia, są kluczowe.

3. Wyzwania w Codziennym Życiu: Codzienne stresy, takie jak problemy w pracy czy w relacjach, mogą prowadzić do pokusy powrotu do starych nawyków. Ważne jest, aby osoby w trzeźwości miały plan radzenia sobie z tymi wyzwaniami, w tym dostęp do wsparcia profesjonalnego i społeczności osób, które przechodzą przez podobne doświadczenia.

4. Brak Alternatywnych Metod Radzenia sobie: Rozwój zdrowych sposobów radzenia sobie i znajdowanie radości w życiu bez substancji to ważny aspekt utrzymania trzeźwości. To może obejmować rozwijanie nowych hobby, angażowanie się w działalność społeczną czy sport.

5. Wewnętrzne Przekonania i Samopoczucie: Praca nad własnymi przekonaniami i samooceną jest często kluczowa w utrzymaniu trzeźwości. Terapia, zarówno indywidualna jak i grupowa, może pomóc w przepracowaniu wewnętrznych konfliktów i budowaniu pozytywnego obrazu siebie.

6. Nawroty Nawrót nie musi oznaczać porażki, ale może być częścią procesu zdrowienia. Ważne jest, aby traktować go jako sygnał do dalszej pracy nad sobą i poszukiwania dodatkowego wsparcia.

Pamiętanie o tych wyzwaniach i stosowanie się do zaleceń może znacząco pomóc osobom dążącym do utrzymania trzeźwości w długoterminowej perspektywie.

Jak wytrwać w trzeźwości po zakończonym odwyku?

Wytrwanie w trzeźwości po zakończonym odwyku jest procesem, który wymaga zaangażowania, wsparcia i praktycznych strategii. Oto kilka wskazówek, które mogą pomóc w utrzymaniu trzeźwości:

1. Utwórz Stabilne i Wspierające Środowisko: Unikaj miejsc i osób związanych z Twoim poprzednim stylem życia związanym z używaniem substancji. Otaczaj się ludźmi, którzy wspierają Twoją trzeźwość i prowadzą zdrowy tryb życia.

2. Regularne Uczestnictwo w Spotkaniach Wsparcia: Grupy wsparcia, takie jak Anonimowi Alkoholicy (AA) lub inne podobne organizacje, mogą zapewnić cenne wsparcie, zrozumienie i porady od osób, które przechodzą lub przeszły przez podobne doświadczenia.

3. Zaangażuj się w Terapię: Terapia indywidualna lub grupowa może pomóc w rozwiązaniu podstawowych problemów, które przyczyniły się do uzależnienia, oraz w rozwijaniu zdrowych sposobów radzenia sobie ze stresem i emocjami.

4. Rozwijaj Zdrowe Nawyki: Zdrowa dieta, regularna aktywność fizyczna i wystarczająca ilość snu są kluczowe dla utrzymania równowagi psychicznej i fizycznej.

5. Naucz się Technik Radzenia Sobie ze Stresem: Techniki relaksacyjne, takie jak medytacja, joga czy głębokie oddychanie, mogą pomóc w radzeniu sobie ze stresem i unikaniu nawrotów.

6. Znajdź Nowe Pasje i Hobby: Zajmowanie się czymś, co lubisz, może pomóc w odwróceniu uwagi od pokus i zbudowaniu poczucia spełnienia i celu w życiu.

7. Ustawiaj Realistyczne Cele Stawianie sobie osiągalnych celów może pomóc w budowaniu poczucia osiągnięć i motywacji do dalszego utrzymywania trzeźwości.

8. Unikaj Sytuacji Ryzykownych: Ucz się rozpoznawać i unikać sytuacji, które mogą wywoływać pokusę powrotu do starych nawyków.

9. Pamiętaj o Skutkach Używania Substancji: Przypominanie sobie negatywnych konsekwencji używania substancji może pomóc w utrzymaniu determinacji do pozostania trzeźwym.

10. Szukaj Wsparcia od Bliskich: Rodzina i przyjaciele mogą zapewnić emocjonalne wsparcie i motywację, która jest niezbędna w trudnych momentach.

11. Przygotuj Plan na Wypadek Nawrotu: Mieć plan działania na wypadek pokusy czy nawrotu jest ważne, aby szybko wrócić na ścieżkę trzeźwości.

Pamiętaj, że wytrwanie w trzeźwości to proces, który może mieć swoje wzloty i upadki. Ważne jest, aby być wyrozumiałym dla siebie i nie rezygnować, nawet jeśli napotkasz trudności.

Po zakończeniu odwyku warto

Po zakończeniu odwyku istnieje kilka kluczowych kroków, które warto podjąć, aby wspierać trwałą trzeźwość i pomóc w przejściu do zdrowego i satysfakcjonującego stylu życia:

1. Uczestniczyć w Programach Wsparcia: Dołączanie do grup wsparcia, takich jak Anonimowi Alkoholicy lub inne podobne organizacje, może zapewnić nieocenione wsparcie społeczności osób, które doświadczyły podobnych wyzwań.

2. Kontynuować Terapię: Regularne sesje z terapeutą mogą pomóc w rozwiązywaniu trudności emocjonalnych i psychologicznych oraz w utrzymaniu zdrowych strategii radzenia sobie ze stresem i pokusami.

3. Budować Zdrowe Relacje: Odbudowywanie i utrzymywanie zdrowych relacji z rodziną i przyjaciółmi, którzy wspierają Twoje starania o trzeźwość, jest kluczowe dla długoterminowego sukcesu.

4. Zdrowy Styl Życia Utrzymywanie zdrowego stylu życia, w tym zrównoważonej diety, regularnej aktywności fizycznej i wystarczającej ilości snu, może znacząco przyczynić się do ogólnego samopoczucia.

5. Rozwijanie Nowych Zainteresowań i Hobby: Znalezienie nowych pasji i zajęć, które sprawiają przyjemność, może pomóc w zapełnieniu pustki pozostawionej po uzależnieniu i budowaniu pozytywnej tożsamości.

6. Unikanie Starych Nawyków i Środowisk: Świadome unikanie starych przyzwyczajeń i środowisk, które mogły przyczynić się do uzależnienia, jest kluczowe w zapobieganiu nawrotom.

7. Uczenie się Strategii Radzenia Sobie: Rozwój skutecznych strategii radzenia sobie z pokusami i trudnymi emocjami, jak również umiejętność radzenia sobie z presją rówieśniczą i stresującymi sytuacjami.

8. Ustanowienie Celów na Przyszłość: Ustalanie realistycznych celów zawodowych, edukacyjnych lub osobistych może pomóc w nadaniu kierunku i sensu życiu po odwyku.

9. Samozrozumienie i Wzmacnianie Świadomości: Praca nad zrozumieniem przyczyn własnego uzależnienia i wzmacnianie świadomości własnych myśli, uczuć i zachowań może zapobiegać nawrotom.

10. Wolontariat lub Działalność Społeczna: Angażowanie się w wolontariat lub działalność społeczną może zapewnić poczucie celu i przynależności, a także możliwość niesienia pomocy innym.


Pamiętaj, że droga do trwałej trzeźwości jest indywidualna i może wymagać czasu i cierpliwości. Wsparcie od specjalistów, rodziny, przyjaciół oraz społeczności osób w podobnej sytuacji jest nieocenione w tym procesie.

Przeczytaj również inne, podobne artykuły dotyczące tego tematu

Potrzebujesz pomocy?

Zrób pierwszy krok, zanim będzie za późno!

Zadzwoń lub napisz pod