Blog – Ośrodek terapii uzależnień Kraków

Niwa to prywatny
ośrodek terapii Uzależnień

Spis treści

Kiedy warto podejmować próby nakłaniania alkoholika do leczenia?

Przedarcie się do podświadomości osoby uzależnionej i przebicie przez fasadę iluzji to często długi i skomplikowany proces. Jednak wystarczy spojrzeć na kolejki u terapeutów, grupy AA czy liczbę osób w ośrodkach odwykowych – większość z tych osób przeszła przez ten etap, a to oznacza, że zmotywowanie alkoholika do rozpoczęcia leczenia naprawdę jest możliwe.

Kluczowe jest nie tylko to, aby dowiedzieć się, w jaki sposób należy działać i jak nakłonić do leczenia alkoholika, ale przede wszystkim to, aby znaleźć na to odpowiedni moment.

Ten zazwyczaj trudny do przebicia mur alkoholizmu nie zawsze jest tak niezniszczalny. Są chwile, gdy cały się chwieje, a to prowadzi do poważnych kryzysów. Przeważnie wiąże się to z problemami zdrowotnymi, osłabionym samopoczuciem, kacem tym po spożyciu alkoholu oraz tym moralnym, który również może uderzać z ogromną siłą. Niestety często jest to konsekwencja jakiegoś negatywnego wydarzenia związanego z alkoholem, np. wypadku. Wtedy poczucie winy może być pierwszą motywacją do rozpoczęcia leczenia.

Jak przekonać alkoholika o rozpoczęciu leczenia?

W chwilach, gdy mur obronny zaczyna się chwiać, małżonek może zakomunikować, że jeśli alkoholik nie rozpocznie leczenia, to ona lub on się wyprowadza czy nawet rozwodzi. Chory musi uwierzyć, że do takiej przeprowadzki faktycznie może dojść, a druga osoba ma możliwości, by zrealizować ten plan.

Pracodawca również może stać się motywatorem do zapisania się na terapię przez alkoholika. Kluczowe jest to, aby współpracownicy przestali kryć chorego. Jeśli nieobecność w pracy spowodowana jest chorobą alkoholową, to pracodawca powinien postawić jednoznaczny warunek – albo rozpoczniesz leczenie i zrezygnujesz z picia, albo stracisz pracę.

W każdej z tych sytuacji istotna jest przede wszystkim konsekwencja.

Pomoc terapeuty podczas motywowania do rozpoczęcia leczenia

Przeprowadzenie rozmowy przez członka rodziny czy bliskiego znajomego, której konsekwencją ma być namówienie do zrobienia tego pierwszego kroku i rozpoczęcia leczenia, nie jest łatwe. Ze względu na powagę sytuacji i obawy przed popełnieniem błędów, warto skorzystać z pomocy specjalistów.

Na początku dobrym pomysłem stanie się zapisanie na zajęcia dla współuzależnionych, podczas których będziesz mógł poznać sposoby, jak warto przeprowadzić rozmowę, jak motywować alkoholika, a także poznasz historię innych osób, które przechodziły przez ten etap.

Dobrym sposobem będzie przeprowadzenie rozmowy, w której weźmie udział kilka bliskich osób dla alkoholika, a do tego terapeuta. Rozmowa powinna być przeprowadzona na podstawie wcześniej ustalonego scenariusza.

Zobowiązanie do leczenia

Inną sytuacją, która prowadzi do rozpoczęcia leczenia alkoholizmu, jest zobowiązanie wyznaczone przez sąd. Dzieje się tak w sytuacji, gdy członkowie rodziny bądź sąsiedzi zgłosili w Urzędzie Gminy lub Miasta wniosek o leczeniu odwykowym. Jest to możliwe, gdy zostanie spełniony jeden z warunków, takich jak – alkoholik zakłóca porządek, demoralizuje niepełnoletnich czy jego uzależnienie prowadzi do rozkładu życia rodzinnego. Wtedy urząd może skierować wniosek do sądu o konieczność odbycia leczenia odwykowego, które może trwać nawet 2 lata w ośrodku leczenia uzależnień.

Jak rozmawiać z alkoholikiem o leczeniu?

Najważniejsze jest to, aby zrozumieć, że alkoholizm jest chorobą przewlekłą, na którą zazwyczaj alkoholik nie ma wpływu. Dlatego też w trakcie namawiania uzależnionego do rozpoczęcia leczenia nie należy mówić o tym, że jego zachowanie i sam alkoholizm jest stanem nienormalnym. Złym pomysłem będzie rozliczanie życia alkoholika na płaszczyźnie zawodowej czy rodzinnej. Wytykanie błędów to droga donikąd w takiej sytuacji.

Lepiej okaż mu wsparcie, powiedz, jak jest ważny dla Ciebie, mów rzeczowo o tym, na jakie konsekwencje prawne się naraża i wyjaśnij, jakie są szkodliwe konsekwencje picia. Pokaż pozytywne strony stanu trzeźwości. Powiedz, że terapia jest stanem odwagi i na pewno przez cały czas będziesz pomagać mu w procesie leczenia. Nie zapomnij też o tym, aby nakreślić swoje warunki i przez cały czas być konsekwentnym.

Potrzebujesz pomocy?

Zrób pierwszy krok, zanim będzie za późno!

Zadzwoń lub napisz pod 

Call Now Button